ýap ýap

[ýa:p]

Suw goýbermek, akdyrmak üçin çuň bolmadyk aryk.

 • Şol obanyň ortasyny bölüp geçýän kiçijik ýabyň ýalpajyk, durnaň gözi ýaly suwy buldurap, şagyrdy bilen seslenip akýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Biri ýerin dörüp, birisi ekýär, Biri ýabyn gazyp, kartasyn çekýär. (A. Kekilow, Söýgi)

 • Ýap näçe arassa bolsa, şonça hem suw gowy akyp, ekinlerimizi tiz suwarar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýap - ýabym, ýabyň.


Duş gelýän formalary
 • ýaba
 • ýabam
 • ýaby
 • ýabymdan
 • ýabymy
 • ýabymyzdan
 • ýabymyzy
 • ýabyn
 • ýabyna
 • ýabyndan
 • ýabyny
 • ýabynyň
 • ýabyň
 • ýabyňy
 • ýabyňyzyň
 • ýap-da
 • ýapda
 • ýapdaky
 • ýapdan
 • ýapdy
 • ýapdyk
 • ýapdylar
 • ýapdym
 • ýapdyr
 • ýapdyňyz
 • ýapja
 • ýaplam
 • ýaplar
 • ýaplara
 • ýaplarda
 • ýaplardaky
 • ýaplardan
 • ýaplary
 • ýaplarydy
 • ýaplaryna
 • ýaplarynam
 • ýaplarynda
 • ýaplaryndan
 • ýaplaryny
 • ýaplarynyň
 • ýaplaryň
 • ýaply
 • ýaplyk