ýanyk ýa‧nyk

 1. Oda ýa-da gyzgyn zada köýen, ýanan, bişen.

 2. Bedeniň ýa-da başga bir zadyň ýanan ýeri, ýanmakdan galan tegmil, yz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýanyk - ýanygy.


Duş gelýän formalary
 • ýanyga
 • ýanygy
 • ýanygyna
 • ýanygynda
 • ýanygyny
 • ýanygynyň
 • ýanygyň
 • ýanykda
 • ýanykdan
 • ýanykdy
 • ýanykdyr
 • ýanyklar
 • ýanyklara
 • ýanyklarda
 • ýanyklary
 • ýanyklaryň
 • ýanykly