ýantar ýan‧tar

Ýüň, deri we. ş. m. zatlary işläp bejermek üçin peýdalanylýan dury sary reňkli smola meňzeş ýyldyrawuk gaty jisim.

  • Pile sasramaga ýetişen ýüpek gurçuklarynyň bedeni ýantar ýaly ýalpyldaýar. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)


Duş gelýän formalary
  • ýantaryň