ýansalma ýan‧sal‧ma

[ýa:nsalma]

Esasy ýapdan gapdala çekilýän kiçijik ýap.

  • Ol öz ekinine bakan ene ýapdan sowup, ýerlere bakan ýansalma çekmek üçin barypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)