ýanatmak ýa‧nat‧mak işlik

[ýa:natmak]

  1. Gapdalyna getirmek, ýanaşyk goýdurmak.

    • Düýäni ýüke ýanadyp çökertmek.

  2. Çagany ýanap emdirtmek, ýanyn ýatyryp, çagany emdirtmek.

  3. Göçme manyda Birini nähak ýerden günäkär etdirmek, şyltak ýapdyrmak, ugursyz töhmetler bilen gysdyrmak, azar berdirmek.

  4. Göçme manyda Biri ýa-da bir zat bilen deňetmek, ýakynlaşdyrmak, meňzetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýanatmak - ýanadýar, ýanadar, ýanadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýanadandan
  • ýanadyp
  • ýanadýar
  • ýanatmak