ýanalmak ýa‧nal‧mak işlik

[ýa:nalmak]

 1. Gapdalyna getirilmek, ýanaşdyrylyp goýulmak.

 2. Göçme manyda Nähak ýerden günä ýüklenmek, nähak töhmetler atylyp azar berilmek.

 3. Göçme manyda Deňeşdirilmek, meňzedilmek.


Duş gelýän formalary
 • ýanalan
 • ýanalandygyny
 • ýanalanlar
 • ýanaldy
 • ýanaljagymy
 • ýanalmaga
 • ýanalmagy
 • ýanalmagyna
 • ýanalmagynyň
 • ýanalmagyň
 • ýanalmak
 • ýanalmakdan
 • ýanalmalar
 • ýanalmalara
 • ýanalmalardan
 • ýanalmalary
 • ýanalmalaryna
 • ýanalmalaryň
 • ýanalmasy
 • ýanalmazdan
 • ýanalmaýar
 • ýanalyp
 • ýanalýan
 • ýanalýandygy
 • ýanalýandygyny
 • ýanalýanlaryň
 • ýanalýar