ýanagaç ýa‧na‧gaç

[ýa:nagaç]

  1. Dünýäniň howudynyň iki gapdalyna berkidilýän, düýä odun urlanda çykalan her taý oduny berkitmek üçin gerek bolýan, pil sapyna meňzeş agaç.

  2. Telär edilende iki tarapyna goýulýan agaç.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýanagaç - ýanagajy.


Duş gelýän formalary
  • ýanagaçly