ýanaşdyrmak ýa‧naş‧dyr‧mak işlik

Edilen ýagşylyga derek ýagşylyk etmek, deregine zat bermek, ödemek.

  • Men hem elbetde munuň eden ýagşylygyny ýanyşdyraryn diýen netijä geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýanaşdyraýyn
  • ýanaşdyrmagy
  • ýanaşdyrmaly
  • ýanaşdyrmaryn
  • ýanaşdyryp
  • ýanaşdyrýar