ýamanlyk ýa‧man‧lyk

Birine zyýan ýetirmek üçin bilkastlaýyn edilýän hereket, hyýanatçylykly edilýän , birine edilýän erbetlik.

 • Garly ussa daýhanlara hiçbir ýamanlyk getirmez. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Eje jan! Men hiý-de saňa ýamanlyk ederinmi?! -- diýdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işidir. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýamanlyk - ýamanlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýamanlyga
 • ýamanlygam
 • ýamanlygy
 • ýamanlygy-da
 • ýamanlygym
 • ýamanlygymyz
 • ýamanlygymyza
 • ýamanlygyn
 • ýamanlygynam
 • ýamanlygynda
 • ýamanlygyndadyr
 • ýamanlygyny
 • ýamanlygynyň
 • ýamanlygyň
 • ýamanlyk-da
 • ýamanlykda
 • ýamanlykdan
 • ýamanlyklara
 • ýamanlyklaryn
 • ýamanlyklaryny
 • ýamanlyklaryň
 • ýamanlykmy
 • ýamanlyksyz