ýamanlatmak ýa‧man‧lat‧mak işlik

Birini günäkär hasapladyp, gybatyny etdirmek, aýyplap gybatyny etdirmek, garalatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýamanlatmak - ýamanladýar, ýamanladar, ýamanladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýamanladyň
  • ýamanlatmak