ýamanlaşmak ýa‧man‧laş‧mak işlik

 1. Biri-biriňi ýamanlamak, birini günäkärläp gybat etmek, biri-biriňi aýyplap gürrüň etmek, biri-biriňi garalamak.

 2. Barha erbetleşmek, has ýaman bolup başlamak.

  • Ýaz bilen tomsuň sebitinde Tejende galla meselesi has hem ýamanlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şonuň bilen bile Tejen şäherinde ýagdaý günsaýyn ýamanlaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýamanlaşandygyny
 • ýamanlaşdy
 • ýamanlaşmak
 • ýamanlaşyp
 • ýamanlaşýardy