ýamamak ýa‧ma‧mak işlik

Ýama salmak, ýyrtylan ýerini ýama salyp tikmek.

 • Olaryň köne geýimleri ýamamak, kir ýuwmak üçin çogan gaýnatmak ýa-da ýarma bişirmek ýaly öý işleri bolaýmasa, başga üýşüp ýatan öý işleri hem ýokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Aýakgap tikýän, ýamaýan ussahanasy, degirmeni bardy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)


Duş gelýän formalary
 • ýamady
 • ýamadyň
 • ýamaly
 • ýamama
 • ýamamaga
 • ýamamak
 • ýaman
 • ýamana
 • ýamanam
 • ýamandan
 • ýamandy
 • ýamandygyny
 • ýamandyr
 • ýamanlar
 • ýamanlary
 • ýamanlyga
 • ýamanlygy
 • ýamanlygyň
 • ýamanlyk
 • ýamanlykda
 • ýamanlykdan
 • ýamanmy
 • ýamany
 • ýamanyn
 • ýamanyna
 • ýamanyndan
 • ýamanyny
 • ýamanyň
 • ýamanyňy
 • ýamap
 • ýamapdyr
 • ýamar
 • ýamasy
 • ýamasyn
 • ýamaýan
 • ýamaýarlar