ýamalyk ýa‧ma‧lyk 1

Geýimiň, aýakgabyň ýyrtyk ýerine ýamak üçin mata, deri bölejigi.

  • Halymyzyň ýyrtygyna laýyk ýamalyk boljak ekeni. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ýamalyk mata.

  • Ýamalyk deri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýamalyk - ýamalygy.

ýamalyk ýa‧ma‧lyk 2

Dünýäniň söbüginiň ýokary ýanyndaky gaty ýeri, dünýäniň art aýaklarynyň çökende ýere degýän ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýamalyk - ýamalygy.