ýamaly ýa‧ma‧ly sypat

Ýama salnan, ýama ýamalan.

  • Taýlak ýamaly jorabyndaky we köwşüniň petegindäki laýlary kakyşdyryp, nas tüýkürip, öýüň içini tüweleý tutup, togdary gezen meýdana dönderdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)