ýamalmak ýa‧mal‧mak işlik

Ýama salynmak, ýama salnyp tikilmek.

  • Onuň üstüne-de köne halta, aňry-bäri letdeler ýamalypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • ýamalan
  • ýamalyp
  • ýamalypdyr
  • ýamalýan