ýamak ýa‧mak

Dialektal söz Aýakgap ýamamak bilen meşgullanýan adam, ussa.

  • Şeýlelikde bu ýamakçy, Bolan işe haýran galdy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Kiçijik ýamakçy şägirtleri işden gaýdyp gelýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)