ýamaşdyrmak ýa‧maş‧dyr‧mak işlik

Hemme ýyrtyklaryny ýamamak, ähli ýyrtyklaryny ýamap çykmak.

  • Eger keçe alan bolsak, üzük we durluklaryň ýyrtyklaryny ýamaşdyran bolsak, onda munuň içinde ýene-de biraz oňşuk etmek bolardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ganaryň ýyrtyk ýerlerini ýamaşdyryp goýandyryn, al-da ötägit.


Duş gelýän formalary
  • ýamaşdyran
  • ýamaşdyryp