ýalynmak ýa‧lyn‧mak işlik

Yranjaňlyk etmek, hajyk-hujuk etmek, ýalynja bolmak.

  • Ejesini şeýle ýagdaýda gören Aňkar, oňa mähribanlyk bilen ýapyşdy, ýalyndy, ýalbardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýalynmak - ýalnar, ýalnypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýalnyp
  • ýalnyň
  • ýalyndy
  • ýalyndyr
  • ýalynmaga
  • ýalynmak
  • ýalynýan