ýalynjalyk ýa‧lyn‧ja‧lyk

Ýaranjaňlyk etmeklik, ýaranyp gün görjek bolmaklyk, ýaranjaňlyk.

  • Ýalynjalygyň ýeri däldi, gatyrak degse şerebesini pürkjekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eýsem-de bolsa, peýda eder umydy bilen ýalynjalyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalynjalyk - ýalynjalygy.


Duş gelýän formalary
  • ýalynjalygyň