ýalynjaňlyk ýa‧lyn‧jaň‧lyk

Ýalynjalyk etmeklik, ýalynjaň adamyň gylyk-häsiýeti, ýaranyp gün görjek bolmaklyk, ýaranjaňlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalynjaňlyk - ýalynjaňlygy.