ýalynjaň ýa‧lyn‧jaň

Ýalynjaňlyk edýän, ýaranjaňlyk edýän, ýaranyp gün görjek bolýan.

  • Girdi garynja hinine, Ýalynjaň ýyrşardy ýene. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ýalynjaňlyk
  • ýalynjaňyň