ýalyn ýa‧lyn at

Ýiti howurly çabrap duran ot, ot ýananda çabrap çykýan ýagty beriji gaz.

 • Tamdyrlaryň agzyndan ýalynlar çabrap galýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýalyn - ýalny.

iki ýalyn arasynda galmak

Iki sany bela, derde duçar bolmak.

 • Dursun iki ýalyn arasynda galdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

ýürekde ýalyn goýmak

seret ýürek 1

 • Ýüregimde goýduň ýalyn, Meni diri ýakdy çatma. (Durdy Gylyç, Goşgular)


Duş gelýän formalary
 • ýalna
 • ýalny
 • ýalnyna
 • ýalnynda
 • ýalnyndan
 • ýalnyny
 • ýalnynyň
 • ýalnyň
 • ýalnyňa
 • ýalyndadyr
 • ýalyndan
 • ýalyndy
 • ýalyndyr
 • ýalynja
 • ýalynlar
 • ýalynlary
 • ýalynly
 • ýalynlydy
 • ýalynmy
 • ýalynsyz