ýalyňmak ýa‧lyň‧mak işlik

seret ýalňyşmak

  • Kimler eline zat ilmän, gidişdäki ädimlerini ýalňyp, gaýgyly bir görnüşde ýüzlerini aşak salyp gelýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)