ýaltanmazaklyk ýal‧tan‧ma‧zak‧lyk

Ýaltanmagy bilmezlik, ýaltalyk etmezlik, ýadamazlyk, armazlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaltanmazaklyk - ýaltanmazaklygy.