ýaltaklamak ýal‧tak‧la‧mak işlik

Töwerege çalt göz gezdirmek, göz aýlamak, garanjaňlamak.

 • Myrat ilkibada nämeden söze başlajagyny bilmedi, töweregine ýaltaklady. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Galmagaldan peýda ýok! -- diýip, eýläk-beýläk ýaltaklady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ýaltaklady
 • ýaltaklamak
 • ýaltaklaman
 • ýaltaklamaň
 • ýaltaklan
 • ýaltaklap
 • ýaltaklar
 • ýaltaklasa-da
 • ýaltaklaýardy