ýalta ýal‧ta sypat

Iş ýakmaýan, işlemegi söýmeýän adam, temmel.

  • Bir wagtlar iki ýalta ýaşapdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

ýalta ýal‧ta sypat

ýalta seretmek

seret ýalt

  • Oňa bakan ýalta sereden Aýnanyň ýüregi gopdy. Ol aýdymyny kesip, ýalta öňüne seretse, gyzgylt ala ýylan keýerjekläp barýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)