ýalt-ýult ýalt-ýult

ýalt-ýult etmek

Töweregiňe tiz-tizden garanjaňlamak, çalt-çaltdan seretmek, göz geçdirmek.

  • Çüýşegöz töweregine ýalt-ýult etdi-de: -- Mergen aga, belki, ol syrtlan dagydyr-da? -- diýdi. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Wüşi kel Hoşgeldiniň kowalaşyp gorpa girenini gören hem bolsa, ol ýakynlaşyp bilmän, ep-esli ara daşlykda ýalt-ýult edip, töweregine seredýärdi hem diňirgenip, eşitjek bolýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)