ýalt ýalt

ýalt edip seretmek

Birine ýa-da bir zada birden seretmek, nazaryny dikmek.

  • Ol yzyna ýalt edip seretdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)