ýalpyldawuk ýal‧pyl‧da‧wuk

seret ýaldyrawuk

 • Hojamyrat wolostnoý ýalpyldawuk gynly gylyjyny egninden sypyryp zyňdy-da, gykylyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Daýhanlar bir adam ýaly ýalpyldawuk pillerini ýokaryk galdyryp gaýtdylar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalpyldawuk - ýalpyldawugy.


Duş gelýän formalary
 • ýalpyldawukda
 • ýalpyldawukdy
 • ýalpyldawukly
 • ýalpyldawuklygy
 • ýalpyldawuklygyna
 • ýalpyldawuklygyny
 • ýalpyldawuklygynyň
 • ýalpyldawuklygyň
 • ýalpyldawuklyk
 • ýalpyldawuklylygy
 • ýalpyldawuklylygyň
 • ýalpyldawuklylyk