ýalpaklanmak ýal‧pak‧lan‧mak işlik

Ýalpak bolmak, saý bolmak.

  • Ýuwaş-ýuwaşdan ýalpaklanyp barmaşa garalyp görünýän jar, adamlaryň gözünden gaýyp boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýalpaklanmakdan
  • ýalpaklanmaýarlar
  • ýalpaklanyp
  • ýalpaklanýarlar