ýalmawuzlyk ýal‧ma‧wuz‧lyk

Doýmaz-dolmazlyk, doýmazlyk, horanlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalmawuzlyk - ýalmawuzlygy.