ýaldyramak ýal‧dy‧ra‧mak işlik

 1. Öwşün atmak, lowurdap durmak.

  • Onuň gözleri çümre geýen telpeginiň tüýüniň arasynda çala ýaldyrap görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Egninde zer pogon ýaldyraýardy. («Pioner» žurnaly)

 2. Şöhle bermek, yşyk salmak, şöhlelenmek.

  • Bir ýandan ýaldyrap daňyň maýagy, Bilbiller saýraşýar hoş owaz bilen. (A. Nyýazow, Şygyrlar)


Duş gelýän formalary
 • ýaldyrady
 • ýaldyramagy
 • ýaldyramak
 • ýaldyrap
 • ýaldyrapdyr
 • ýaldyrar
 • ýaldyraýan
 • ýaldyraýardy
 • ýaldyraýardylar