ýalňyzlyk ýal‧ňyz‧lyk

[ýalňy:zlyk]

Diňe birlik, ýekelik, täklik, ýekejelik.

 • Näme pikir etse içinde bary, Diňe ýalňyzlykdan çekip azary. (A. Kekilow, Söýgi)

 • Bütinleý ýalňyzlyk, agyr durmuş Gülnäzi aýgytly karara gelmäge mejbur edýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalňyzlyk - ýalňyzlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýalňyzlyga
 • ýalňyzlygy
 • ýalňyzlygyna
 • ýalňyzlygynda
 • ýalňyzlygyndan
 • ýalňyzlygyny
 • ýalňyzlygyň
 • ýalňyzlykda
 • ýalňyzlykdan
 • ýalňyzlykdy
 • ýalňyzlykdyr
 • ýalňyzlykmy