ýalňyz ýal‧ňyz

[ýalňy:z]

Diňe bir, ýeke, täk, ýekeje.

 • Eger-de hemme adamlar üçin ýalňyz we hökmany bolan logiki kanunlar we formalar bolmadyk bolsa, onda adamlar biri-birleriniň aýdanlaryna düşünmezdiler. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 • Ol ölümiň öňünde özüniň ýalňyz hossaryna aýtmaly we sargamaly zatlary berjaý etmek isledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ol onuň ýalňyz perzendidi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Ýalňyz goldan aw çykmaz. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ýalňyza
 • ýalňyzam
 • ýalňyzdy
 • ýalňyzdygyňy
 • ýalňyzdyr
 • ýalňyzja
 • ýalňyzlar
 • ýalňyzlyga
 • ýalňyzlygy
 • ýalňyzlygyna
 • ýalňyzlygynda
 • ýalňyzlygyndan
 • ýalňyzlygyny
 • ýalňyzlygyň
 • ýalňyzlyk
 • ýalňyzlykda
 • ýalňyzlykdan
 • ýalňyzlykdy
 • ýalňyzlykdyr
 • ýalňyzlykmy
 • ýalňyzy
 • ýalňyzym
 • ýalňyzymyz
 • ýalňyzymyň
 • ýalňyzyň