ýalňyşmak ýal‧ňyş‧mak işlik

 1. Ýalňyşlyk goýbermek, ýalňyşlyk bilen iş etmek.

  • Abdylla galandar dessine özüniň ýalňyşanyny bildi. («Görogly» eposy)

 2. Ugruny üýtgetmek, azaşmak.

  • Myrat ýöreýän ýoluny, sowuljak köçesini ýalňyşyp, ikinji bir köçä düşdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
 • ýalňyşam
 • ýalňyşamok
 • ýalňyşan
 • ýalňyşana
 • ýalňyşandygyma
 • ýalňyşandygymy
 • ýalňyşandygyna
 • ýalňyşandygyny
 • ýalňyşandygyňyzy
 • ýalňyşandyklaryna
 • ýalňyşandyr
 • ýalňyşany
 • ýalňyşanymy
 • ýalňyşanymyza
 • ýalňyşanymyzy
 • ýalňyşanyny
 • ýalňyşanyň
 • ýalňyşar
 • ýalňyşarlar
 • ýalňyşaryn
 • ýalňyşarys
 • ýalňyşaýdy
 • ýalňyşaýjak
 • ýalňyşaýsamam
 • ýalňyşaňok
 • ýalňyşdy
 • ýalňyşdy-da
 • ýalňyşdygy
 • ýalňyşdygymyz
 • ýalňyşdygyna
 • ýalňyşdygyny
 • ýalňyşdyk
 • ýalňyşdylar
 • ýalňyşdym
 • ýalňyşdyr
 • ýalňyşdyň
 • ýalňyşjagyňy
 • ýalňyşjak
 • ýalňyşma
 • ýalňyşmaga
 • ýalňyşmagam
 • ýalňyşmagy
 • ýalňyşmagydyr
 • ýalňyşmagyn
 • ýalňyşmagyna
 • ýalňyşmajak
 • ýalňyşmak
 • ýalňyşmakdan
 • ýalňyşmaklary
 • ýalňyşmaklyga
 • ýalňyşmaklyk
 • ýalňyşmaklykdan
 • ýalňyşmalar
 • ýalňyşmalarynda
 • ýalňyşmalaryň
 • ýalňyşmaly
 • ýalňyşman
 • ýalňyşmanam
 • ýalňyşmandy
 • ýalňyşmandygy
 • ýalňyşmandygyna
 • ýalňyşmandygyny
 • ýalňyşmandyr
 • ýalňyşmandyrlar
 • ýalňyşmandyryn
 • ýalňyşmandyrys
 • ýalňyşmanjyk
 • ýalňyşmarsyň
 • ýalňyşmarsyňyz
 • ýalňyşmarys
 • ýalňyşmasa
 • ýalňyşmasak
 • ýalňyşmasam
 • ýalňyşmasyn
 • ýalňyşmasynam
 • ýalňyşmaz
 • ýalňyşmazdan
 • ýalňyşmazdym
 • ýalňyşmazlyga
 • ýalňyşmazlygy
 • ýalňyşmazlygyny
 • ýalňyşmazlyk
 • ýalňyşmaýan
 • ýalňyşmaýandygyny
 • ýalňyşmaýanlygyny
 • ýalňyşmaýar
 • ýalňyşmaýardy
 • ýalňyşmaýardylar
 • ýalňyşmyş
 • ýalňyşsa
 • ýalňyşsa-da
 • ýalňyşsam
 • ýalňyşsyn
 • ýalňyşyp
 • ýalňyşypdylar
 • ýalňyşypdyr
 • ýalňyşypdyrlar
 • ýalňyşypdyryn
 • ýalňyşypdyrys
 • ýalňyşypsyň
 • ýalňyşypsyňyz
 • ýalňyşyň
 • ýalňyşýan
 • ýalňyşýandygy
 • ýalňyşýandygymy
 • ýalňyşýandygyna
 • ýalňyşýandygyny
 • ýalňyşýandyklaryna
 • ýalňyşýandyr
 • ýalňyşýandyryn
 • ýalňyşýanlygyny
 • ýalňyşýanmy
 • ýalňyşýany
 • ýalňyşýança
 • ýalňyşýar
 • ýalňyşýardy
 • ýalňyşýarlar
 • ýalňyşýarmy
 • ýalňyşýarsyň
 • ýalňyşýarsyňyz
 • ýalňyşýaryn
 • ýalňyşýarys