ýakynlatmak ýa‧kyn‧lat‧mak işlik

[ýaky:nlatmak]

 1. Ýakynlap başlamak, golaýlap başlamak, golaýlaşmak.

  • Şol mahal oglanjyk elindäki pökgini özlerine ýakynlaşyp barýan Mährä zyňdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Jarçy atly aýlanýan bolara çemeli, onuň sesi barha ýakynlaşýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Daňataryň çagyrylmaly güni ýakynlaşdy. («Bahar»)

 2. Ýakyn aragatnaşykda bolup başlamak, dostlaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakynlatmak - ýakynladýar, ýakynladar, ýakynladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýakynladyp
 • ýakynlatdy
 • ýakynlatmak