ýakynlamak ýa‧kyn‧la‧mak işlik

[ýaky:nlamak]

Biriniň ýa-da bir zadyň ýakynyna barmak, birine ýa bir zada ýakyn gelmek, golaýlamak.

 • Ol artele ýakynlanyndan tahýasyny maňlaýyna geýip, hekgildän bolup ýördi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Suwlaryň ýeriň ýüzüne ýakynlamakgy bilen ýeriň topragy şorlanýar. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýakynlabam
 • ýakynlady
 • ýakynlady-da
 • ýakynladygyça
 • ýakynlamagy
 • ýakynlamak
 • ýakynlan
 • ýakynlanda
 • ýakynlandygyny
 • ýakynlanlarynda
 • ýakynlanynda
 • ýakynlanyndan
 • ýakynlanyny
 • ýakynlap
 • ýakynlapdy
 • ýakynlapdyr
 • ýakynlar
 • ýakynlara
 • ýakynlarda
 • ýakynlary
 • ýakynlaryn
 • ýakynlaryna
 • ýakynlaryndan
 • ýakynlaryny
 • ýakynlaryňa
 • ýakynlaryňy
 • ýakynlaryňyza
 • ýakynlarça
 • ýakynlaýanyny
 • ýakynlaýança
 • ýakynlaýar
 • ýakynlaýardy
 • ýakynlaň