ýakymlylyk ýa‧kym‧ly‧lyk at

  1. Lezzetlilik, mazalylyk.

    • Sýužetiň haklylygy, çekilen suratlaryň gözelligi we täzeligi, teswir edilişiniň gyzyklylygy şygryň gulaga ýakymlylygy ol poemany şol wagtky edebiýatdan saýlaýardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  2. Mylaýymlylyk, oňatlyk, sypaýylyk, mylakatlylyk.

    • Mundan beýläk alyp galmagyn! -- diýip, mugallym ýakymlylyk bilen gepledi. (K. Jumaýew, Dört dogan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakymlylyk - ýakymlylygy.


Duş gelýän formalary
  • ýakymlylygy
  • ýakymlylygyndan
  • ýakymlylygyny
  • ýakymlylykdan