ýaşyl ýa‧şyl sypat

[ýa:şyl]

Otuň, ýapragyň reňkinde bolan.

 • Baýyrlar ýaşyl mahmal ýapynan ýaly göm-gök öwüsýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ýaşyla
 • ýaşyldy
 • ýaşyldyr
 • ýaşylja
 • ýaşyljasy
 • ýaşyllar
 • ýaşyllary
 • ýaşylly
 • ýaşyly
 • ýaşylyny
 • ýaşylyň