ýaşamak işlik

[ýa:şamak]

 1. Ömür sürmek.

  • Beýle halk bilen ýaşamak-da, işlemek-de örän uly bagt! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Güzeran görmek, gün iteklemek.

  • Şeýle-de bolsa, özgelere seredeniňde men başgaça ýaşaryn. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 3. Oturmak, bolmak.

  • Ine, şu obada iki sany garyp dost maşgala ýaşaýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ýaşabam
 • ýaşadam
 • ýaşady
 • ýaşadygym
 • ýaşadygyça
 • ýaşadygyň
 • ýaşadygyňça
 • ýaşadyk
 • ýaşadylar
 • ýaşadym
 • ýaşadyň
 • ýaşadyňyz
 • ýaşagyn
 • ýaşajagam
 • ýaşajagymy
 • ýaşajagyna
 • ýaşajagyny
 • ýaşajak
 • ýaşajakdan
 • ýaşajakdy
 • ýaşajakdygy
 • ýaşajakdygyna
 • ýaşajakdygyny
 • ýaşajakdygynyň
 • ýaşajakdyklary
 • ýaşajakdyklaryny
 • ýaşajakdym
 • ýaşajakka
 • ýaşajaklygy
 • ýaşajakmy
 • ýaşajyk
 • ýaşalarynda
 • ýaşalaryň
 • ýaşaly
 • ýaşalyň
 • ýaşam
 • ýaşama
 • ýaşamady
 • ýaşamadyk
 • ýaşamadyklar
 • ýaşamadyň
 • ýaşamaga
 • ýaşamaga-da
 • ýaşamagam
 • ýaşamagy
 • ýaşamagydyr
 • ýaşamagymyz
 • ýaşamagyn
 • ýaşamagyna
 • ýaşamagynda
 • ýaşamagyny
 • ýaşamagynyň
 • ýaşamagyň
 • ýaşamagyňy
 • ýaşamajagymy
 • ýaşamajagyny
 • ýaşamajakdygyny
 • ýaşamak
 • ýaşamakda
 • ýaşamakdan
 • ýaşamakdy
 • ýaşamakdygyny
 • ýaşamakdyr
 • ýaşamaklary
 • ýaşamaklaryna
 • ýaşamaklaryny
 • ýaşamaklarynyň
 • ýaşamaklyga
 • ýaşamaklygy
 • ýaşamaklygyna
 • ýaşamaklygyny
 • ýaşamaklygynyň
 • ýaşamaklygyň
 • ýaşamaklyk
 • ýaşamaklykdan
 • ýaşamakçy
 • ýaşamaly
 • ýaşamalydy
 • ýaşamalydygy
 • ýaşamalydygyna
 • ýaşamalydygyny
 • ýaşamalydym
 • ýaşamalydyr
 • ýaşamalymy
 • ýaşaman
 • ýaşamandy
 • ýaşamandygym
 • ýaşamandym
 • ýaşamandyr
 • ýaşamany
 • ýaşamanyma
 • ýaşamanyny
 • ýaşamanyň
 • ýaşamarsyňyz
 • ýaşamaryn
 • ýaşamarys
 • ýaşamasa
 • ýaşamasalar
 • ýaşamasaňam
 • ýaşamasynlar
 • ýaşamasynlaram
 • ýaşamasyny
 • ýaşamaz
 • ýaşamazdan
 • ýaşamazlar
 • ýaşamazlyga
 • ýaşamazça
 • ýaşamaýan
 • ýaşamaýandygyna
 • ýaşamaýandygyny
 • ýaşamaýandyklary
 • ýaşamaýanlygy
 • ýaşamaýanlygyndan
 • ýaşamaýanmy
 • ýaşamaýar
 • ýaşamaýardy
 • ýaşamaýyn
 • ýaşamaň
 • ýaşamok
 • ýaşamyzok
 • ýaşan
 • ýaşana
 • ýaşanam
 • ýaşanda
 • ýaşandan
 • ýaşandygy
 • ýaşandygymy
 • ýaşandygyna
 • ýaşandygyny
 • ýaşandygyňy
 • ýaşandyklary
 • ýaşandyklaryna
 • ýaşandyklaryndan
 • ýaşandyklaryny
 • ýaşandyr
 • ýaşanlar
 • ýaşanlara
 • ýaşanlary
 • ýaşanlarynda
 • ýaşanlaryndan
 • ýaşanlaryny
 • ýaşanlaryň
 • ýaşanlygy
 • ýaşanmyş
 • ýaşanok
 • ýaşanokdy
 • ýaşansoň
 • ýaşany
 • ýaşanym
 • ýaşanyma
 • ýaşanymdan
 • ýaşanymy
 • ýaşanymyz
 • ýaşanymyzda
 • ýaşanymyzdan
 • ýaşanymyň
 • ýaşanyna
 • ýaşanynda
 • ýaşanyndan
 • ýaşanyny
 • ýaşanyň
 • ýaşanyňa
 • ýaşanyňdan
 • ýaşanyňyzyň
 • ýaşap
 • ýaşapdy
 • ýaşapdym
 • ýaşapdyr
 • ýaşapdyrlar
 • ýaşapdyryn
 • ýaşapsyň
 • ýaşar
 • ýaşara
 • ýaşardy
 • ýaşardyk
 • ýaşardylar
 • ýaşardym
 • ýaşardyňyz
 • ýaşarka
 • ýaşarlar
 • ýaşarmy
 • ýaşarsyň
 • ýaşarsyňyz
 • ýaşary
 • ýaşaryn
 • ýaşaryna
 • ýaşarys
 • ýaşasa
 • ýaşasa-da
 • ýaşasak
 • ýaşasalar
 • ýaşasam
 • ýaşasamam
 • ýaşasaň
 • ýaşasaňyz
 • ýaşasaňyzam
 • ýaşasy
 • ýaşasym
 • ýaşasyn
 • ýaşasynlar
 • ýaşasyň
 • ýaşaý
 • ýaşaýan
 • ýaşaýan-da
 • ýaşaýana
 • ýaşaýanam
 • ýaşaýandy
 • ýaşaýandygy
 • ýaşaýandygymyza
 • ýaşaýandygyna
 • ýaşaýandygyny
 • ýaşaýandygynyň
 • ýaşaýandyklary
 • ýaşaýandyklarydyr
 • ýaşaýandyklarynda
 • ýaşaýandyklaryndan
 • ýaşaýandyklaryny
 • ýaşaýandyr
 • ýaşaýandyrlar
 • ýaşaýanlar
 • ýaşaýanlara
 • ýaşaýanlarda
 • ýaşaýanlardan
 • ýaşaýanlardandyr
 • ýaşaýanlary
 • ýaşaýanlaryny
 • ýaşaýanlarynyň
 • ýaşaýanlaryň
 • ýaşaýanlygy
 • ýaşaýanlygydyr
 • ýaşaýanlygym
 • ýaşaýanlygymyz
 • ýaşaýanlygyndan
 • ýaşaýanlygyny
 • ýaşaýanlygynyň
 • ýaşaýanlygyň
 • ýaşaýanlygyňy
 • ýaşaýany
 • ýaşaýanyny
 • ýaşaýanyň
 • ýaşaýanyňy
 • ýaşaýanyňyza
 • ýaşaýança
 • ýaşaýar
 • ýaşaýardy
 • ýaşaýardyk
 • ýaşaýardylar
 • ýaşaýardym
 • ýaşaýardyň
 • ýaşaýarka
 • ýaşaýarlar
 • ýaşaýarsyňyz
 • ýaşaýaryn
 • ýaşaýarys
 • ýaşaýsam
 • ýaşaýyn
 • ýaşaň