ýaş-ýeleň ýaş-ýe‧leň

[ýa:ş-ýeşeň]

Ýaşy uly bolmadyk, ýetginjek, jahyl.

  • Eziz han, ýaş-ýeleňler bilen deň bolup durmazlar! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Geçen ýyl bu gurçugy ýaş-ýeleň gelin-gyzlara ynandyk -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýaş-ýeleňe
  • ýaş-ýeleňler
  • ýaş-ýeleňlere
  • ýaş-ýeleňleri
  • ýaş-ýeleňleriň