ýaňsylatmak ýaň‧sy‧lat‧mak işlik

Biriniň gürrüňini köp bolup ýaňsa almak, ýaňsylap gürrüň edişmek.

  • Gaýtam onuň gürrüňini ýaňsylaşyp gülşüp, her kim öýli-öýüne gitdiler. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaňsylatmak - ýaňsyladýar, ýaňsyladar, ýaňsyladypdyr.