ýaňsylanmak ýaň‧sy‧lan‧mak işlik

Ýaňsa alynmak, ýaňsa alnyp gürrüňi edilmek, göwnüýetmezçilik edilip, sözi kesä çekilmek.


Duş gelýän formalary
  • ýaňsylanyp
  • ýaňsylanýan
  • ýaňsylanýandyr