ýaňsylamak ýaň‧sy‧la‧mak işlik

Ýaňsa alyp gürrüň etmek, göwnüýetmezçilik etmek ýa-da üstünden gülmek maksady bilen biriniň sözüni kesä çekmek.

 • Daşyndaky syn edýän kolhozçylar: -- Sen, Atajyk ýeke özüň gidiberdiň, çöpden-çöre uruberdiň! -- diýip, ýaňsylap gülüşdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýaňsylady
 • ýaňsyladylar
 • ýaňsyladym
 • ýaňsylajak
 • ýaňsylama
 • ýaňsylamaga
 • ýaňsylamagy
 • ýaňsylamak
 • ýaňsylamakda
 • ýaňsylamalar
 • ýaňsylamalary
 • ýaňsylamalaryna
 • ýaňsylamalaryndan
 • ýaňsylamasy
 • ýaňsylamasynda
 • ýaňsylamasyny
 • ýaňsylan
 • ýaňsylap
 • ýaňsylapdyr
 • ýaňsylaýan
 • ýaňsylaýanyny
 • ýaňsylaýar
 • ýaňsylaýarlar