ýaňramak ýaň‧ra‧mak işlik

Manysyz köp geplemek, boş sözler aýtmak, biderek gürrüň etmek, agzyňa gelenini lakgyldamak.

 • Potdy dilini kireýine alan ýaly ýaňraýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Şeý diýsene, bolasy Hojagulynyň ýüzüni salyk gördüm-le, ol hi ýaňramazmy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýaňrabam
 • ýaňrady
 • ýaňradyr
 • ýaňraly
 • ýaňrama
 • ýaňramagyň
 • ýaňramak
 • ýaňramaklyk
 • ýaňramalaryny
 • ýaňramasy
 • ýaňramasyna
 • ýaňramasyny
 • ýaňramazmy
 • ýaňranlyk
 • ýaňranyň
 • ýaňrap
 • ýaňrar
 • ýaňrasy
 • ýaňraýan
 • ýaňraýandyryn
 • ýaňraýanlygym
 • ýaňraýanyňy
 • ýaňraýar
 • ýaňraýardy
 • ýaňraýardyň
 • ýaňraýarsyň
 • ýaňraýaryn
 • ýaňraýarys
 • ýaňraýyn