ýaňra ýaň‧ra

Manysyz gepleýän, boş sözli, biderek gürrüň edip ýören, lakgy, köp gepleýän.

 • Bu ýaňra nireden gelip çykdy? Gulagymyzy kamata getirdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Diýerler: -- It üýrer, kerwen-de geçer, Ýaňralar öz syryn özleri açar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýaňrady
 • ýaňradyr
 • ýaňraja
 • ýaňralar
 • ýaňralaryň
 • ýaňraly
 • ýaňralygy
 • ýaňralygymdan
 • ýaňralyk
 • ýaňralykdan
 • ýaňrama
 • ýaňranyň
 • ýaňrasy