ýaňlanmak ýaň‧lan‧mak işlik

 1. Güýçli çykan ses ýaýrap gitmek, ses düşüp owazlanyp gitmek, seslenip owazdan dolmak.

  • Meýhananyň içi saz-söhbet bilen ýaňlandy. («Görogly» eposy)

  • Gümmürdi uzakdaky dagyň derelerinde-de ýaňlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Dünýä ýaýramak, il arasyna dabarasy dolmak.


Duş gelýän formalary
 • ýaňlanan
 • ýaňlananda
 • ýaňlanandygyny
 • ýaňlanar
 • ýaňlanardy
 • ýaňlandy
 • ýaňlandygyça
 • ýaňlanma
 • ýaňlanmady
 • ýaňlanmaga
 • ýaňlanmagy
 • ýaňlanmagyna
 • ýaňlanmagynda
 • ýaňlanmak
 • ýaňlanmanyň
 • ýaňlanmasy
 • ýaňlanmasyn
 • ýaňlanmasyny
 • ýaňlanmazyndan
 • ýaňlansa
 • ýaňlansa-da
 • ýaňlansyn
 • ýaňlanyp
 • ýaňlanypdy
 • ýaňlanypdyr
 • ýaňlanyplar
 • ýaňlanýan
 • ýaňlanýandygy
 • ýaňlanýandygyny
 • ýaňlanýandygynyň
 • ýaňlanýar
 • ýaňlanýardy
 • ýaňlanýarlar