ýaňlandyrmak ýaň‧lan‧dyr‧mak işlik

 1. Ses düşürip owazlandyrmak, seslendirip owazdan doldurmak, ýaňlatmak.

  • Haýbat bilen töweregi ýaňlandyryp kişňedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kolhozçylar klubuň içini ýaňlandyryp gülüşdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Il arasynda ýaýratmak.


Duş gelýän formalary
 • ýaňlandyran
 • ýaňlandyrdy
 • ýaňlandyrmaga
 • ýaňlandyryp
 • ýaňlandyrypdyrlar
 • ýaňlandyrýan
 • ýaňlandyrýar
 • ýaňlandyrýardy