ýaýratmak ýaý‧rat‧mak işlik

 1. Dargatmak, pytratmak.

  • Çopan sürini ýapynyň ýüzüne ýaýradyp, adatdakysy ýaly goşa tüpeňini elinde tutp, töweregine ser salyp durýar.

 2. Çaýmak, saçmak.

  • Gün özüniň şöhlesini ýaýradyp başlapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Paýlamak, üleşdirmek.

  • Raýonyň alyjylar soýuzy oba magazinlerine dürli harytlar ýaýradýar.

 4. Ýaýraň, ýazgyn görnüşe getirmek, ýazmak, germek.

  • Gaz ganatlaryny ýaýradyp otyrdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 5. Köpçülige mälim, äşgär boluşlyk.

  • Bu gürrüň halk arasyna ýaýrapdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaýratmak - ýaýradýar, ýaýradar, ýaýradypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýaýradamok
 • ýaýradan
 • ýaýradana
 • ýaýradanam
 • ýaýradanda
 • ýaýradandan
 • ýaýradandyklary
 • ýaýradanlara
 • ýaýradanyndan
 • ýaýradar
 • ýaýradardylar
 • ýaýradarlar
 • ýaýradarsyň
 • ýaýradarys
 • ýaýradasy
 • ýaýradyp
 • ýaýradypdy
 • ýaýradypdyr
 • ýaýradypdyrlar
 • ýaýradýan
 • ýaýradýana
 • ýaýradýandygy
 • ýaýradýandygyny
 • ýaýradýandyklaryny
 • ýaýradýanlar
 • ýaýradýanlardan
 • ýaýradýanyň
 • ýaýradýar
 • ýaýradýardy
 • ýaýradýardylar
 • ýaýradýarlar
 • ýaýratdy
 • ýaýratdy-da
 • ýaýratdylar
 • ýaýratdym
 • ýaýratdyň
 • ýaýratjak
 • ýaýratjakdym
 • ýaýratma
 • ýaýratmady
 • ýaýratmadyk
 • ýaýratmaga
 • ýaýratmaga-da
 • ýaýratmagy
 • ýaýratmagyma
 • ýaýratmagyndan
 • ýaýratmagyň
 • ýaýratmak
 • ýaýratmakda
 • ýaýratmakdan
 • ýaýratmakdyr
 • ýaýratmaklaryna
 • ýaýratmaklaryndan
 • ýaýratmaklygy
 • ýaýratmaklyk
 • ýaýratmaly
 • ýaýratman
 • ýaýratmany
 • ýaýratmaz
 • ýaýratmazlygy
 • ýaýratmazlyk
 • ýaýratmaýar
 • ýaýratmaýarlar
 • ýaýratmaýarmy
 • ýaýratsa
 • ýaýratsaň
 • ýaýratsaňyz
 • ýaýratsyn