ýaýramak ýaý‧ra‧mak işlik

 1. Dargamak, pytramak.

  • Ýaňy dogan Günüň şöhlesi dünýä ýaýrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Olaryň käbirleri tamyň içine ýaýran buguň arasynda çala görünýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ýyly tamyň içine dymyljyk der ysy ýaýrap gitdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Çaýylmak, saçylmak.

  • Gün şöhlesi ýaýylyp gidýär.

 3. Ýaýraň, dagynyk halda bolmak, ýazylmak, gerilmek.

  • Ynha, garpyzyň gollary çar tarapa ýaýrap başlady. (N. Esenmyradow, Ýaş naturalist)

 4. Köpçülige mälim bolmak, äşgär bolmak, aýan bolmak.

  • Bu şygyr tiz wagtda bütin Russiýa ýaýraýar. («Edebiýat»)

  • Bu gykylyk oba jar boldy, bütin ile ýaýrady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Giň gerim almak, barha ösmek.


Duş gelýän formalary
 • ýaýrady
 • ýaýradygyça
 • ýaýradylar
 • ýaýradyr
 • ýaýrajagyna
 • ýaýrajak
 • ýaýrajakdygyna
 • ýaýraly
 • ýaýram
 • ýaýrama
 • ýaýramady
 • ýaýramadyk
 • ýaýramadylar
 • ýaýramaga
 • ýaýramagy
 • ýaýramagydyr
 • ýaýramagyna
 • ýaýramagynda
 • ýaýramagyndaky
 • ýaýramagyndan
 • ýaýramagyny
 • ýaýramagynyň
 • ýaýramagyň
 • ýaýramak
 • ýaýramakdan
 • ýaýramaklaryna
 • ýaýramaklaryny
 • ýaýramaklarynyň
 • ýaýramaklyga
 • ýaýramaklygy
 • ýaýramaklygyna
 • ýaýramaklygyny
 • ýaýramaklygyň
 • ýaýramaklyk
 • ýaýramalaryndan
 • ýaýramalaryň
 • ýaýramalydyr
 • ýaýraman
 • ýaýramandy
 • ýaýramandygynyň
 • ýaýramandyklaryny
 • ýaýramandyr
 • ýaýramandyrlar
 • ýaýramanyň
 • ýaýramasy
 • ýaýramasyna
 • ýaýramasyny
 • ýaýramasynyň
 • ýaýramaz
 • ýaýramazdy
 • ýaýramazlygy
 • ýaýramazlygydyr
 • ýaýramazlygyna
 • ýaýramazlygyndan
 • ýaýramazlygyny
 • ýaýramazlygynyň
 • ýaýramaýanlygyny
 • ýaýramaýar
 • ýaýramaýarlar
 • ýaýramyş
 • ýaýran
 • ýaýrana
 • ýaýranda
 • ýaýrandan
 • ýaýrandy
 • ýaýrandygy
 • ýaýrandygyna
 • ýaýrandygyny
 • ýaýrandyr
 • ýaýranlary
 • ýaýranlaryndan
 • ýaýranlarynyň
 • ýaýranlygy
 • ýaýranmyş
 • ýaýranok
 • ýaýransoň
 • ýaýrany
 • ýaýranydyr
 • ýaýranyna
 • ýaýranyndan
 • ýaýranynyň
 • ýaýrap
 • ýaýrapdy
 • ýaýrapdylar
 • ýaýrapdyr
 • ýaýrapdyrlar
 • ýaýrar
 • ýaýrasa
 • ýaýrasa-da
 • ýaýrasy
 • ýaýrasyn
 • ýaýraý
 • ýaýraýan
 • ýaýraýandygy
 • ýaýraýandygyndan
 • ýaýraýandygyny
 • ýaýraýandyr
 • ýaýraýanlygy
 • ýaýraýanlygyny
 • ýaýraýanydyr
 • ýaýraýança
 • ýaýraýar
 • ýaýraýar-da
 • ýaýraýardy
 • ýaýraýarlar
 • ýaýraýjak
 • ýaýraň